• 0724.209.035
  • contact@sam-romania.ro
  • Bucuresti, Romania

Directiva DORA

A intrat în vigoare Directiva privind Reziliența Operatională Digitală (Directiva DORA), care are ca scop consolidarea și îmbunătățirea securității cibernetice în sectorul financiar. Această directivă vine ca răspuns la noile amenințări cibernetice cu care se confruntă instituțiile financiare și are ca obiectiv să asigure protecția datelor și infrastructurii acestora.

Directiva DORA

Înțelegerea Directivei DORA

 

Pentru a înțelege mai bine conținutul Directivei DORA, este important să evidențiem componentele cheie ale acesteia și implicațiile pe care le are asupra companiilor din sectorul financiar. Această directivă abordează o gamă largă de aspecte legate de securitatea cibernetică și obligă instituțiile financiare să implementeze măsuri eficiente pentru protejarea infrastructurii și a datelor importante. De asemenea, DORA reglementează cooperarea între autoritățile de supraveghere și instituțiile financiare pentru a asigura o abordare coerentă în gestionarea riscurilor cibernetice.


Implementarea Directivei DORA reprezintă un pas important în asigurarea securității cibernetice în sectorul financiar. Aceasta vine în contextul unei creșteri alarmante a amenințărilor cibernetice și a nevoii de a proteja infrastructura critică și datele sensibile ale instituțiilor financiare. Prin stabilirea unui cadru de supraveghere consolidat și a unor cerințe clare de conformitate, DORA își propune să reducă riscurile cibernetice și să sporească reziliența operațională a instituțiilor financiare.

 

 

Directiva DORA – Componentele cheie

 


Odată cu implementarea Directivei DORA, instituțiile financiare trebuie să dedice o atenție sporită securității cibernetice și să adopte măsuri specifice pentru a-și întări reziliența operațională.

 

Printre componentele cheie ale Directivei DORA se numără:

 

  • Crearea unui cadru de supraveghere consolidat pentru gestionarea riscurilor cibernetice;
  • Identificarea și protejarea activelor critice ale instituțiilor financiare;
  • Elaborarea unor scenarii de atac și testarea capacității de reacție și recuperare a instituțiilor financiare;
  • Asigurarea unui nivel adecvat de competență și formare a personalului în domeniul securității cibernetice;
  • Stabilirea unui mecanism pentru raportarea incidentelor cibernetice;
  • Implementarea unor măsuri de prevenire și detecție a atacurilor cibernetice.

 

Implementarea acestor componente cheie va necesita eforturi semnificative din partea instituțiilor financiare. Acestea vor trebui să aloce resurse adecvate pentru a se conforma cerințelor impuse de DORA și să dezvolte strategii și politici solide pentru a preveni și gestiona riscurile cibernetice. De asemenea, instituțiile financiare vor trebui să colaboreze strâns cu autoritățile de supraveghere pentru a asigura o implementare eficientă a Directivei DORA și pentru a se adapta la evoluția amenințărilor cibernetice.

DORA

Implicații ale Directivei DORA pentru companii


Directiva DORA ridică anumite provocări și impune anumite obligații pentru companiile din sectorul financiar. Instituțiile financiare trebuie să investească în resurse adecvate pentru a se conforma cerințelor impuse de DORA și să întărească măsurile de securitate cibernetică pentru a preveni și a răspunde eficient la amenințările cibernetice. De asemenea, este necesară consolidarea cooperării între instituțiile financiare și autoritățile de supraveghere pentru a asigura o abordare coerentă în gestionarea riscurilor cibernetice și a întărirea rezilienței operaționale.

 

Implementarea Directivei DORA va necesita o abordare holistică și integrată a securității cibernetice în cadrul companiilor din sectorul financiar. Aceasta implică nu doar adoptarea de măsuri tehnice și tehnologice, ci și dezvoltarea unei culturi de securitate cibernetică și formarea continuă a personalului. Companiile vor trebui să investească în soluții de securitate cibernetică avansate, să dezvolte politici și proceduri clare și să testeze și să evalueze în mod regulat eficacitatea măsurilor implementate.

 

Directiva DORA – Cerințe de conformitate

 

Directiva DORA stabilește anumite cerințe de conformitate pe care instituțiile financiare trebuie să le respecte. Printre acestea se numără:

 

– Elaborarea unui plan de gestionare a riscurilor cibernetice;


– Identificarea și evaluarea riscurilor legate de securitatea cibernetică;


– Adoptarea unor politici și proceduri specifice pentru prevenirea și detectarea atacurilor cibernetice;


– Testarea și auditarea regulată a măsurilor de securitate cibernetică implementate;


– Raportarea incidentelor de securitate cibernetică către autoritățile competente;


– Actualizarea continuă a măsurilor de securitate cibernetică în funcție de evoluția amenințărilor.

 

Respectarea acestor cerințe de conformitate va fi esențială pentru instituțiile financiare în vederea asigurării securității cibernetice și a respectării Directivei DORA. Companiile vor trebui să aloce resurse adecvate pentru a implementa și menține măsurile de securitate cibernetică necesare și să dezvolte o cultură a securității cibernetice în cadrul organizației.

Digital Operational Resilience Act (DORA)

Evaluarea impactului DORA asupra instituțiilor financiare

 


Implementarea Directivei DORA implică un impact semnificativ asupra instituțiilor financiare. Acestea trebuie să aloce resurse suficiente pentru a se conforma noilor cerințe și să investească în tehnologii și soluții de securitate cibernetică. De asemenea, este necesară o schimbare a mentalității organizaționale, făcând securitatea cibernetică o prioritate la nivel strategic și implicând toți angajații în protejarea informațiilor și a infrastructurii instituției financiare.

 

Impactul Directivei DORA nu se oprește doar la nivelul operațional al instituțiilor financiare, ci are și repercusiuni asupra relațiilor acestora cu clienții. Implementarea măsurilor de securitate cibernetică conform directivei poate duce la o îmbunătățire a încrederii clienților în instituția financiară, aceștia simțindu-se mai protejați și mai în siguranță în ceea ce privește datele și tranzacțiile lor financiare.

Implementarea măsurilor de securitate cibernetică în conformitate cu directiva DORA

 

Pentru a se conforma Directivei DORA, instituțiile financiare trebuie să adopte o abordare sistematică și integrată în implementarea măsurilor de securitate cibernetică. Acestea trebuie să se asigure că au implementat măsurile adecvate pentru protejarea infrastructurii IT, a datelor și a serviciilor critice. De asemenea, instituțiile financiare trebuie să monitorizeze și să evalueze constant măsurile de securitate cibernetică implementate pentru a se asigura că sunt eficiente și relevante în fața noilor amenințări cibernetice. Recomandat este de luat in calcul si directiva care vine in completarea DORA si anume NIS2.

 

Implementarea măsurilor de securitate cibernetică conform Directivei DORA nu este doar o obligație legală, ci și o necesitate strategică pentru instituțiile financiare. Acestea trebuie să fie proactive în identificarea și gestionarea riscurilor cibernetice, având în vedere impactul tot mai mare pe care atacurile cibernetice îl pot avea asupra operațiunilor și reputației lor.

 

Un aspect crucial al conformității cu DORA este implicarea tuturor nivelurilor organizaționale în procesul de securitate cibernetică. De la conducerea executivă până la angajații de rând, fiecare persoană din cadrul unei instituții financiare are un rol de jucat în protejarea împotriva amenințărilor cibernetice. Educația continuă și conștientizarea riscurilor sunt elemente esențiale pentru a asigura o cultură organizațională orientată către securitatea cibernetică.

 

Compania dumneavoastra trebuie sa implementeze DORA sau directiva NIS2?

Recomandari: