• 0724.209.035
  • contact@sam-romania.ro
  • Bucuresti, Romania

Licente WithSecure (F-Secure)

SAM Romania comercializeaza licente WithSecure (F-secure): solutii securitate si antivirus.

WithSecure Romania

Licente WithSecure Elements

 

Elements Vulnerability Management

Elements Endpoint Protection for Servers

Elements Mobile Protection

Elements Endpoint Protection

Elements Collaboration Protection

Linux Protection

Elements Endpoint Detection and Response

Elements Endpoint Protection for Computers

 

WithSecure Business Suite

 

Server Security

Linux Security

Client Security for Windows

Policy Manager Proxy

Internet Gatekeeper

Policy Manager

Solicita oferta de pret

 

email: contact@sam-romania.ro

 

telefon: 0724.209.035


program: Luni-Vineri (10-19)

 

Licente WithSecure (F-Secure) – Introducere

 

Termenii licenței

Acești termeni de licență („Termeni”) acoperă toate soluțiile, serviciile bazate pe software și aplicațiile web ale WithSecure Corporation și/sau orice entitate care controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu WithSecure Corporation (împreună „WithSecure”) licențiat sau puse la dispoziția dumneavoastră și a organizației pe care o reprezentați (împreună „dvs.”), inclusiv instrumente de asistență, portaluri web, firmware, hardware și servicii care sprijină direct utilizarea acestora, documentația aferentă și orice actualizări și upgrade la oricare dintre cele de mai sus (împreună Soluția”). Dacă aveți un acord direct cu WithSecure cu privire la furnizarea Soluției, termenii și condițiile acordului respectiv prevalează asupra acestor Termeni. În cazul în care există discrepanțe între diferitele versiuni lingvistice ale acestor Termeni, limba engleză versiunea lingvistică va prevala.

 

IMPORTANT – Înainte de a instala sau utiliza Soluția, citiți cu atenție acești Termeni. Optând pentru a accepta, sau prin instalarea, copierea sau utilizarea Soluției, acceptați și respectați acești Termeni în numele organizației dvs. și sunteți de acord că ați citit acești Termeni, le-ați înțeles și sunteți de acord să fiți obligat din punct de vedere legal să le respecte. Dacă nu sunteți de acord cu toți Termenii, nu instalați, copiați sau utilizați Soluția.

 

Licențe WithSecure (F-Secure)
Sub rezerva acestor Termeni și a plății taxelor de licență și abonament aplicabile, WithSecure vă acordă un drept neexclusiv, netransferabil, necesionabil și revocabil de a utiliza Soluția specificată, pentru o perioadă de timp specificată, așa cum sa convenit separat între dvs. și WithSecure sau revânzătorii sau distribuitorii săi. WithSecure și licențiatorii săi își rezervă toate drepturile care nu ți-au fost acordate în mod expres.

În plus, la cererea dumneavoastră și aprobarea WithSecure, WithSecure vă poate acorda un drept limitat, neexclusiv, netransferabil de a evalua Soluția în scopuri necomerciale. Trebuie să achiziționați o licență/un abonament la Soluție pentru a continua să utilizați Soluția în scopuri comerciale după încheierea perioadei de evaluare.

 

Este permis sa:
instalați și utilizați Soluția numai pe atâtea unități sau dispozitive pentru care ați licențiat Soluția.
creați copii ale Soluției numai pentru instalare și backup; și extindeți numărul de licențe prin achiziționarea mai multor licențe.

 

Licențe WithSecure (F-Secure) – limitari

Nu aveți voie să:

să acceseze, să utilizeze, să copieze, să exploateze, să dezvăluie sau să distribuie Soluția, cu excepția cazurilor specificate în mod expres în acești Termeni;
să demonstreze, să vândă, să ofere să vândă, să distribuie sau să transfere Soluția sau orice parte a acesteia oricărei terțe părți;
să creeze lucrări derivate bazate pe Soluție sau pe orice parte a acesteia;
decompilați, efectuați inginerie inversă, dezasamblați sau încercați în alt mod să obțineți, să obțineți sau să modificați codul sursă al Soluției sau al oricărei părți a acesteia;
sublicență oricare dintre drepturile care ți-au fost acordate în acești Termeni.
utilizați Soluția sau orice parte a acesteia pentru a implementa orice produs sau serviciu pentru a opera pe sau în legătură cu Soluția în orice alt scop decât pentru care este furnizată Soluția;

în orice caz, utilizați Soluția în următoarele scopuri: (i) colectarea sau distribuirea oricăror informații private, conținut protejat prin drepturi de autor sau secrete comerciale pe care nu aveți drepturi să le colectați sau să le distribuiți; (ii) distribuirea de conținut ilegal, calomnios, pornografic, abuziv, hărțuitor, amenințător sau care conține conținut sau cod cu caracteristici distructive; (iii) accesarea sau distribuirea de pornografie sau bestialitate infantilă; (iv) spam; (v) programe malware, rețele botnet, phishing, atacuri de denial-of-service, hacking ilegal, scanare neautorizată de porturi sau acces neautorizat; (vi) uzurparea identității unei alte persoane; (vii) încălcarea drepturilor legale ale altor persoane; (viii) încălcarea legilor aplicabile; (ix) alte scopuri invazive sau frauduloase sau utilizări care pot interfera cu funcționarea Soluției sau cu capacitatea altor utilizatori de a utiliza Soluția; sau (x) gestionarea oricărui conținut care contravine regulilor de conținut permise menținute de terți de la care ați achiziționat Soluția.

Puteți permite unei terțe părți să administreze Soluția și/sau să utilizeze Solution pentru a presta servicii de securitate pentru afacerea dvs. numai dacă o astfel de utilizare sau administrare de către terți este în beneficiul dvs. exclusiv și în numele dvs. și sunteți legal responsabil și răspunzător pentru acest terț. utilizarea de către părți a Soluției. Nu este permis niciun alt acces la, utilizare, copiere, dezvăluire sau distribuire a Soluției de către terți. Sunteți de acord să depuneți eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă asigura că nicio parte neautorizată nu are acces sau folosește Soluția și că nicio copie, dezvăluire sau distribuire neautorizată a Soluției, în întregime sau parțial, sub nicio formă nu este făcută de dvs. sau de orice terță parte. . Sunteți de acord să notificați prompt WithSecure cu privire la orice acces neautorizat la, utilizare, copiere, dezvăluire sau distribuire a Soluției.

 

Proprietate intelectuală
WithSecure și licențiatorii săi păstrează toate drepturile, titlurile și interesul asupra Soluțiilor, precum și asupra oricăror instrumente furnizate de WithSecure. Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în secțiunea 2 („Licență”), nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferindu-vă vreo licență explicită sau implicită, opțiune de licență sau alt drept la orice informații confidențiale, tehnologie, software sau drepturi de proprietate intelectuală. întruchipate în Soluții. Recunoașteți că WithSecure poate folosi în mod liber orice sugestii, comentarii sau alte feedback-uri despre Soluții.

Licente WithSecure (F-Secure) – Protectie prin securitate

 

Configurarea notificărilor de expirare a licenței WithSecure
Puteți configura notificări despre expirarea licenței.
Pentru a configura notificările:
Sub Profiluri, selectați Pentru computere Windows sau Pentru servere Windows.
Se deschide pagina Profiluri.
Selectați profilul pe care doriți să îl editați.
Sub Setări generale, accesați Expirarea licenței.
Sub Afișare notificări, activați notificările.
Când această setare este activată, utilizatorii văd notificări despre licențele expirate sau expirate.
Sub Zile înainte de expirarea licenței, introduceți cu câte zile înainte de expirarea licenței doriți să afișați o notificare.
Notă: Dacă introduceți o valoare negativă, se afișează o notificare după ce licența a expirat.
În câmpul Mesaj despre expirarea licenței, puteți introduce un mesaj pe care doriți să-l afișați utilizatorilor înainte ca licența să le expire.
Notă: Trebuie să păstrați mesajul cât mai scurt posibil pentru ca acesta să se afișeze corect în zona de notificare.

 

Alocare licente WithSecure Cloud Protection

 

Licențele WithSecure Cloud Protection trebuie alocate tuturor utilizatorilor care administrează aplicația sau care sunt protejați împotriva amenințărilor de securitate asociate cu conținut dăunător și interzis.
Notă: Utilizatorii fără licențe WithSecure atribuite nu sunt protejați de WithSecure Cloud Protection. Aceștia riscă să acceseze conținut dăunător sau interzis care ar putea ajunge în organizația dvs. Salesforce

 

Urmați pașii de mai jos pentru a atribui licențe WithSecure Cloud Protection utilizatorilor dvs.:
Conectați-vă la Salesforce cu contul de administrator de sistem.
Accesați Lansatorul de aplicații și deschideți Cloud Protection.
Accesați Administrare > Licență.
În funcție de numărul de licențe pe care le-ați achiziționat, efectuați una dintre următoarele:
Dacă ați achiziționat licențe WithSecure pentru un număr limitat de utilizatori, setați modul Licență la Utilizatori selectați, selectați Salvare și treceți la pasul următor.
Dacă ați achiziționat licențe WithSecure pentru toți utilizatorii din organizația dvs., setați modul Licență la Toți utilizatorii și selectați Salvare.
Selectați linkul Selectați utilizatori licențiați.
Se deschide fereastra Atribuire licențe.
Căutați după numele de utilizator, profil sau departament sau parcurgeți lista pentru a găsi utilizatorii care au nevoie de licență.
Selectați Atribuire în coloana Acțiune pentru a atribui licența utilizatorului selectat. De asemenea, puteți selecta Atribuiți toate pentru a atribui licențe WithSecure Cloud Protection listei de utilizatori preluați de căutarea dvs.

 

Selectați Închidere când ați terminat.
Puteți lua în considerare activarea atribuirii automate de licențe pe profiluri de utilizator sau alte criterii:
Faceți clic pe Gestionați atribuirile automate de licență….
Definiți criteriile de căutare pentru a adăuga o nouă regulă de atribuire automată a licenței.
Puteți utiliza valorile Nume, Profil, Rol, E-mail, Companie, Divizie și Licențiat pentru criteriile de căutare. Caseta de căutare acceptă potriviri parțiale și complete:
Profil=System găsește orice utilizator al cărui nume de profil conține Sistem, cum ar fi Administrator de sistem.
Profile=”System” găsește numai utilizatorii cu un profil numit System.
Puteți utiliza semnul de procente ca wildcard pentru a se potrivi cu orice caracter, de exemplu Profile=S%A va găsi utilizatori cu profiluri precum Administrator de sistem, dar și Utilizator standard și așa mai departe.
Faceți clic pe Adăugați.
Regula este adăugată la tabel și puteți adăuga mai multe reguli după cum este necesar.
Notă: regulile pe care le adăugați sunt citite folosind „SAU” între rânduri. Cu alte cuvinte, regulile înseamnă că licențele sunt atribuite automat utilizatorilor noi care se potrivesc doar cu una dintre regulile din tabel. Pentru a defini o condiție „ȘI”, scrieți criteriile de căutare pe aceeași linie, de exemplu „Profil=Sistem, Departament=Vânzări”.
Activați Atribuirea automată a licențelor pentru a utiliza regulile specificate.

Licente WithSecure F-Secure

Frequently Asked Questions

Pagina Licență din WithSecure Cloud Protection pentru Salesforce include detalii despre starea și utilizarea licenței dvs.
Conectați-vă la Salesforce cu contul de administrator de sistem.
Accesați Lansatorul de aplicații și deschideți Cloud Protection.
Accesați pagina Administrare > Licență.
Această pagină vă arată starea curentă și data de expirare a licenței dvs., precum și informații despre utilizarea licenței și statisticile de utilizare a scanării.

De la persoanele care vizitează site-ul nostru web, obținem date despre dispozitivul utilizat, adresa dumneavoastră IP, traseul prin care ați ajuns pe site-ul nostru web și activitățile dumneavoastră pe acesta, precum și orice informații pe care ni le-ați transmis prin intermediul formularelor. Pentru informații mai detaliate, consultați politica de confidențialitate a site-ului nostru.
Dacă ne furnizați datele dumneavoastră prin formulare – online sau offline – vă solicităm următoarele informații: numele persoanei și companiei, adresa de e-mail, țara, industria, dimensiunea companiei, numărul de telefon și zona sau serviciul de interes.
De asemenea, putem colecta informațiile dvs. prin intermediul forumurilor noastre de discuții sau al altor rețele sociale găzduite de WithSecure, competiții, promovări, sondaje, seminarii web și alte astfel de evenimente sau puncte de interacțiune.
Dacă ați fost identificat ca factor de decizie sau influență de către o terță parte sau listat ca atare în surse publice, de obicei obținem următoarele informații despre dvs. și despre organizația pe care o reprezentați: numele companiei, titlul, numele, funcția, limba, e-mail, cod poștal, oraș și stat, țară, număr de telefon, industrie, cifra de afaceri și dimensiunea companiei.
Putem agrega astfel de date cu date generale despre organizația dumneavoastră.

Recomandari:

Viuzalizati toate produsele din categoria